Adresse

Garnestangen 60, 5264 Garnes

Telefon

468 27 307
Soltun Besøksgard

Open gard – Laurdag 22. juni

Kom på open gard på Soltun Besøksgard kl. 10-14! Me har grisar, sauer, hestar med føll, høner, ender, gås og kattar Lions club Arna stiller med aktivitetar for heile familein gjennom dagen. Det er open kafe med pølse, vaffel, brus, juice,…

Read More
Hagedag (1)

Hagedag – Søndag 21. April

Hagedag på Soltun Besøksgard! Som ein del av kulturdagane i Arna arrangerer me på Soltun hagedag med aktivitetar for store og små. Me på Soltun er veldig glad i naturen og det som veks i den, og dette engasjementet er noko…

Read More
IMG_20220907_151030

Hagevandring – Søndag 21. April

Hagevandring! Etter me overtok Soltun i august 2022 har me etablert to store staudebedd på garden. Det eine beddet er eit skuggebedd inspirert av gamle «stumpery» med vår eigen gardsvri. Det andre beddet er designa etter skoghageprinsipp og er laga for…

Read More
IMG_20210725_111330

Plantebyttemarknad – Søndag 21. April

Plantebyttemarknad! Plantebyttemarknad er ein kjekk og økonomisk måte å skaffe seg nye plantar til stova eller hagen. Endten du har tatt stiklingar, avleggjarar eller sådd for mange frø av ein sort, så har du kanskje noko nokon andre ikkje har og…

Read More
1

Formeiring av Hageplantar – Søndag 21. April

Formeiring av Hageplantar Andreas er utdanna pedagog i naturbruk og har er svært glad i oppformeiring av plantar og gjere hagen billigare og meir personleg. Nokre gonger er det klart og tydeleg korleis ein oppfromeirer ein plante, mens andre gonger er…

Read More
20230413_140506

Såkurs for born – Søndag 21. April

Såkurs for born! Andreas er utdanna pedagog i naturbruk og har laga dette kurset for å inspirere born til å delta aktivt i naturen, og ikkje minst sjå kva dei har mogelegheit til å skapa med litt jord, vatn, eit frø…

Read More
Soltun Besøksgard

Arrangement for foreiningar og ideelle organisasjonar

Ynskjer foreninga eller organisasjonen din å arrangere noko for sine medlemmar? Soltun Besøksgard har med jamne mellomrom større og mindre arrangement for ulike foreiningar og ideelle organisasjonar. Dette er noko me synes er veldig kjekt å få lov til å arrangere….

Read More
Soltun Besøksgard - Leige av garden

Vaksenbursdag? Book dato her!

Feir din bursdag i eit nydeleg og stemningsfullt lokale midt i eit gardstun! Gammen er eit ypperleg lokale å samle vener og familie i for å å markera din dag. Det er ein eigen stemning i gammen når det knitrar i…

Read More
Image

Gardsevent – For firma og større grupper

Soltun tilbyr gardsevent med kjekke konkurransar for firma og større grupper Eventet startar med ei omvisning på garden der de får helsa på elle dyra og bli litt betre kjend med Soltun Besøksgard. Deretter gjer me oss klare for konkurransar og…

Read More
Snapchat-1773446187

Barnebursdag? Book dato her!

Soltun Besøksgard er ein ypperleg arena for ein barnebursdag! Når du leiger gammen får de mogelegheit til å helsa på alle dyra på garden. Grisane Berit og Knut, hestane Frøya, Stella, Askongen og flisa, hønene, duene, katten Milo, og ikkje minst…

Read More