Adresse

Garnestangen 60, 5264 Garnes

Telefon

468 27 307
Soltun Besøksgard

Open gard – Laurdag 20. mai

Kom på open gard på Soltun Besøksgard! Me har grisar, sauer, hestar, høner, duer og ikkje minst stallkatten Milo. Det er open kafe med pølse, vaffel, brus, juice, kaffe, te og kakao.Det vert sjølvsagt barneridning og køyring med hest og vogn…

Read More
Soltun Besøksgard

Open gard – Laurdag 29. april

Kom på open gard på Soltun Besøksgard! Me har grisar, sauer, hestar, høner, duer og ikkje minst stallkatten Milo. Det er open kafe med pølse, vaffel, brus, juice, kaffe, te og kakao.Det vert sjølvsagt barneridning og køyring med hest og vogn…

Read More
Soltun Besøksgard

Open gard – Laurdag 8. april

Kom på open gard på Soltun Besøksgard! Me har grisar, sauer, hestar, høner, duer og ikkje minst stallkatten Milo. Det er open kafe med pølse, vaffel, brus, juice, kaffe, te og kakao.Det vert sjølvsagt barneridning og køyring med hest og vogn…

Read More
Soltun Besøksgard

Open gard – Laurdag 18. mar

Kom på open gard på Soltun Besøksgard! Me har grisar, sauer, hestar, høner, duer og ikkje minst stallkatten Milo. Det er open kafe med pølse, vaffel, brus, juice, kaffe, te og kakao.Det vert sjølvsagt barneridning og køyring med hest og vogn…

Read More
Soltun Besøksgard

Arrangement for foreiningar og ideelle organisasjonar

Ynskjer foreninga eller organisasjonen din å arrangere noko for sine medlemmar? Soltun Besøksgard har med jamne mellomrom større og mindre arrangement for ulike foreiningar og ideelle organisasjonar. Dette er noko me synes er veldig kjekt å få lov til å arrangere….

Read More
Soltun Besøksgard - Leige av garden

Vaksenbursdag? Book dato her!

Feir din bursdag i eit nydeleg og stemningsfullt lokale midt i eit gardstun! Gammen er eit ypperleg lokale å samle vener og familie i for å å markera din dag. Det er ein eigen stemning i gammen når det knitrar i…

Read More
IMG_20220811_225045_594

Gruppetrening/annet

Gruppetrening/annet Har du eller klubben lyst å arrangere noko anna på garden der de benyttar hundehagen. Enten det er dressurkurs eller sosialt samvær for hundene i klubben er de hjarteleg velkomne til å benytte hundehagen til andre arrangement enn duetreningar. Når…

Read More
IMG_20220811_225045_594

Eigentrening i hundehagen

Eigentrening i hundehagen  Garden har ein inngjerda plen som kan benyttast til eigentrening av dressur eller berre for å sleppe laus å springa litt i båndtvangsperioden.   Pris: 50,- per time  Betaling skjer via vipps på vippsnr. 761806 eller scan QR kode…

Read More
Image

Gardsevent – For firma og større grupper

Soltun tilbyr gardsevent med kjekke konkurransar for firma og større grupper Eventet startar med ei omvisning på garden der de får helsa på elle dyra og bli litt betre kjend med Soltun Besøksgard. Deretter gjer me oss klare for konkurransar og…

Read More
Snapchat-1773446187

Barnebursdag? Book dato her!

Soltun Besøksgard er ein ypperleg arena for ein barnebursdag! Når du leiger gammen får de mogelegheit til å helsa på alle dyra på garden. Grisane Berit og Knut, hestane Frøya, Stella, Askongen og flisa, hønene, duene, katten Milo, og ikkje minst…

Read More