Adresse

Garnestangen 60, 5264 Garnes

Telefon

468 27 307

OverskriftGardsbutikken

Soltun Besøksgard er vidareføringa av Bergen undervisningsgård, også kjent som 4H gården på garnes. Garden eigast av Haraldsplass diakonale stiftelse og forpaktast av Andreas Gjerstad og Renate Ådland.

Me tilbyr sosiale tenester som arbeidstrening og dagtilbud til dagsenter. Det vil også være open gard med jamne mellomrom. Det er mogeleg å leige garden for ulike arrangement som bursdagsselskap, teambuilding med firma, samlingar for lag og foreningar, hundetreningar, etc.

Gardsegg

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Handlaga produkter

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Frukt og bær

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Gardsegg

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Handlaga produkter

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Frukt og bær

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.