Adresse

Garnestangen 60, 5264 Garnes

Telefon

468 27 307
IMG_20220811_225045_594

Gruppetrening/annet

Gruppetrening/annet Har du eller klubben lyst å arrangere noko anna på garden der de benyttar hundehagen. Enten det er dressurkurs eller sosialt samvær for hundene i klubben er de hjarteleg velkomne til å benytte hundehagen til andre arrangement enn duetreningar. Når…

Read More
IMG_20220811_225045_594

Gruppetrening med due

Gruppetrening med due  Gruppetrening med due er den vanlegaste formen for duetrening og skjer i hovudsak i regi av ein hundeklubb. Når det arrangerast gruppetreningar på garden inkluderar det bruk av gamme og gapahuk som kurslokale, og/eller til sosialt samvær etter…

Read More
IMG_20220811_225045_594

Eigentrening med due

Eigentrening med due Eigentrening med due er om du ynskjer å trene med due utan å delta på dei større gruppetreningane som arrangerast. Dette må skje gjennom ein avtale med ein som har fått opplæring med duene på garden. Skriv i…

Read More
IMG_20220811_225045_594

Eigentrening i hundehagen

Eigentrening i hundehagen  Garden har ein inngjerda plen som kan benyttast til eigentrening av dressur eller berre for å sleppe laus å springa litt i båndtvangsperioden.   Pris: 50,- per time  Betaling skjer via vipps på vippsnr. 761806 eller scan QR kode…

Read More