Adresse

Garnestangen 60, 5264 Garnes

Telefon

468 27 307
Soltun Besøksgard

Arrangement for foreiningar og ideelle organisasjonar

Ynskjer foreninga eller organisasjonen din å arrangere noko for sine medlemmar? Soltun Besøksgard har med jamne mellomrom større og mindre arrangement for ulike foreiningar og ideelle organisasjonar. Dette er noko me synes er veldig kjekt å få lov til å arrangere….

Read More
Soltun Besøksgard - Leige av garden

Vaksenbursdag? Book dato her!

Feir din bursdag i eit nydeleg og stemningsfullt lokale midt i eit gardstun! Gammen er eit ypperleg lokale å samle vener og familie i for å å markera din dag. Det er ein eigen stemning i gammen når det knitrar i…

Read More
Image

Gardsevent – For firma og større grupper

Soltun tilbyr gardsevent med kjekke konkurransar for firma og større grupper Eventet startar med ei omvisning på garden der de får helsa på elle dyra og bli litt betre kjend med Soltun Besøksgard. Deretter gjer me oss klare for konkurransar og…

Read More
Snapchat-1773446187

Barnebursdag? Book dato her!

Soltun Besøksgard er ein ypperleg arena for ein barnebursdag! Når du leiger gammen får de mogelegheit til å helsa på alle dyra på garden. Grisane Berit og Knut, hestane Frøya, Stella, Askongen og flisa, hønene, duene, katten Milo, og ikkje minst…

Read More