Såkurs for born! Andreas er utdanna pedagog i naturbruk og har laga dette kurset for å inspirere born til å delta aktivt i naturen, og ikkje minst sjå kva dei har mogelegheit til å skapa med litt jord, vatn, eit frø…