Soltun tilbyr gardsevent med kjekke konkurransar for firma og større grupper Eventet startar med ei omvisning på garden der de får helsa på elle dyra og bli litt betre kjend med Soltun Besøksgard. Deretter gjer me oss klare for konkurransar og…