Soltun Besøksgard er ein ypperleg arena for ein barnebursdag! Når du leiger gammen får de mogelegheit til å helsa på alle dyra på garden. Grisane Berit og Knut, hestane Frøya, Stella, Askongen og flisa, hønene, duene, katten Milo, og ikkje minst…